Chức năng của câu khẳng định

Câu khẳng định là gì? Câu khẳng định có chức năng gì?

Quảng cáo

1. Chức năng của câu khẳng định

- Dùng để thông báo, xác nhận sự tồn tại của một sự vật, sự việc nhất định.

Quảng cáo
decumar

- Tuy nhiên, trong một số trường hợp, câu khẳng định được thể hiện dưới hình thức “phủ định của phủ định”, tức là lặp lại hai lần từ ngữ mang nghĩa phủ định hoặc đặt từ ngữ mang nghĩa phủ định sau một từ ngữ phiếm chỉ

2. Ví dụ minh họa

“Tháng Tám, hồng ngọc đỏ, hồng hạc vàng, không ai không từng ăn trong tết Trung thu…” (Băng Sơn)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close