Khái niệm biện pháp tu từ đảo ngữ

Biện pháp tu từ đảo ngữ là gì? Biện pháp đảo ngữ có tác dụng gì?

Quảng cáo

1. Đảo ngữ là gì?

Đảo ngữ là biện pháp tu từ được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm (màu sắc, đường nét,…), hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, gợi ấn tượng rõ hơn hoặc bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

- Trật tự thông thường:

Mái tóc người cha bạc phơ.

- Trật tự đảo:

Bạc phơ mái tóc người cha

Ba mươi năm Đảng nở hoa tặng Người

(Tố Hữu)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close