Dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập

Thành phần biệt lập là gì? Thành phần biệt lập có mấy loại? Dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập

Quảng cáo

Dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập.

Thành phần biệt lập

Cách nhận biết

Thành phần tình thái

Được nhận biết qua việc thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc xuất hiện trong câu.

Thành phần cảm thán

Có thể nhận biết qua các bộc lộ tâm lí trong câu hoặc các từ đặc biệt.

Thành phần phụ chú

Dùng để bổ sung cho các chi tiết khác, giúp cho nội dung chính được rõ nghĩa và dễ hiểu hơn.

Thành phần gọi - đáp

Có thể nhận biết nhờ các những mối quan hệ giao tiếp hoặc các từ mang nghĩa gọi, đáp.

Quảng cáo
decumar

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close