Khái niệm phương tiện phi ngôn ngữ

Phương tiện phi ngôn ngữ là gì? Phương tiện phi ngôn ngữ sử dụng thế nào?

Quảng cáo

Khái niệm phương tiện phi ngôn ngữ

Là những hình ảnh, số liệu, biểu đồ, sơ đồ,… góp phần truyền tải ý tưởng, quan điểm trong giao tiếp. Đây là phương tiện thường được sử dụng kết hợp với phương tiện ngôn ngữ trong văn bản thông tin tổng hợp, giúp thông tin được truyền tải hiệu quả, sinh động hơn.

Quảng cáo
decumar

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close