Khái niệm trợ từ

Trợ từ là gì? Trợ từ có bao nhiêu loại?

Quảng cáo

1. Trợ từ là gì?

Trợ từ là những từ chuyên dùng để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá của người nói với người nghe hoặc với sự việc được nói đến trong câu.

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

 Ví dụ: những, có, chính, đích, ngay, nhỉ, nhé, nha, nghen,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close