Phân loại thán từ

Thán từ là gì? Thán từ có bao nhiêu loại? Cách phân biệt trợ từ, thán từ, phó từ

Quảng cáo

1. Phân loại thán từ

Có thể chia thán từ thành hai loại:

Quảng cáo
decumar

- Thán từ bộc lộ tình cảm, cảm xúc (a, á, ô, ôi, ối, chà,…): dùng để bộc lộ các trạng thái tình cảm, cảm xúc (vui mừng, ngạc nhiên, đau đớn, sợ hãi,…)

- Thán từ gọi đáp (ơi, dạ, vâng, ừ,…)

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: thán từ bộc lộ tình cảm

Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à?”  (Nam Cao, Lão Hạc)

Ví dụ 2: thán từ gọi đáp

­- Dạ, bẩm đức ông, anh em chúng tôi xin bái tạ ơn ngài. (Mô-li-e, Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close