Khái niệm câu phủ định

Câu phủ định là gì? Câu phủ định có chức năng gì? Câu phủ định có mấy loại? Khi sử dụng câu dụng câu phủ định cần lưu ý gì?

Quảng cáo

1. Câu phủ định là gì?

Câu phủ định là câu có những từ ngữ phủ định như: không, chẳng, chả, chưa, không phải (là), chẳng phải (là), đâu có phải (là), đâu (có),…

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

“Bác chưa hát vì chưa có người nghe” (Thạch Lam)

“Lạy chị, em nói gì đâu!” (Tô Hoài)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close