Khái niệm từ tượng hình

Từ tượng hình là gì? Từ tượng hình có tác dụng gì?

Quảng cáo

1. Từ tượng hình là gì?

Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật, chẳng hạn: gập ghềnh, khẳng khiu, lom khom,…

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

(Nguyễn Khuyến, Thu điếu)

Tẻo teo: gợi tả hình ảnh nhỏ bé đến mức không đáng kể.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close