Phân loại sắc thái nghĩa của từ

Sắc thái nghĩa của từ là gì? Sắc thái nghĩa của từ có bao nhiêu loại?

Quảng cáo

1. Phân loại sắc thái nghĩa của từ

Quảng cáo
decumar

Các sắc thái nghĩa chủ yếu của từ ngữ gồm:

- Sắc thái miêu tả

- Sắc thái biểu cảm

=> Trong nói (viết), cần lựa chọn các từ ngữ có sắc thái nghĩa phù hợp để nâng cao hiệu quả giao tiếp

2. Ví dụ minh họa

- Sắc thái miêu tả, ví dụ: các từ ghép như trắng tinh, trắng xóa đều chỉ màu trắng nhưng được phân biệt với nhau nhờ các yếu tố phụ (trắng tinh: rất trắng, thuần một màu, gây cảm giác rất sạch; trắng xóa: trắng đều khắp trên một diện rộng)

- Sắc thái biểu cảm, ví dụ: các từ thuần Việt như cha, mẹ, vợ,… thường có sắc thái thân mật; còn các từ Hán Việt đồng nghĩa như thân phụ, thân mẫu, phu nhân,… thường có sắc thái trang trọng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close