Hướng dẫn quy trình viết bài văn giới thiệu một cuốn sách yêu thích

Bài văn giới thiệu một cuốn sách yêu thích là gì? Yêu cầu khi viết bài văn giới thiệu một cuốn sách yêu thích là gì? Hướng dẫn quy trình viết bài văn giới thiệu một cuốn sách yêu thích

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH VIẾT BÀI VĂN GIỚI THIỆU MỘT CUỐN SÁCH YÊU THÍCH

Quảng cáo
decumar

a. Chuẩn bị

- Xác định các yêu cầu cần thực hiện: mục đích viết, người đọc,…

- Lựa chọn cuốn sách em yêu thích để giới thiệu

- Đọc kĩ lại cuốn sách để xác định thông tin về nội dung, hình thức, giá trị, ý nghĩa của cuốn sách

- Tìm hiểu, lựa chọn, thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến cuốn sách từ các nguồn khác nhau

b. Tìm ý và lập dàn ý

- Tìm ý cho bài viết bằng cách hoàn thành sơ đồ sau:

- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được ở trên, lựa chọn và sắp xếp lại theo bố cục ba phần của bài viết

Lưu ý: Tùy vào mục đích và cuốn sách định giới thiệu, người viết có thể thay đổi trật tự các ý giới thiệu nội dung và hình thức của cuốn sách.

c. Viết

- Dựa vào dàn ý đã lập để viết bài

- Một ý có thể được thể hiện bằng một đoạn văn hoặc nhiều đoạn văn

- Có thể lựa chọn sử dụng một số trích dẫn từ cuốn sách trong phần giới thiệu nội dung và hình thức, hoặc trích dẫn một số nhận định đáng tin cậy của bạn đọc hay nhà phê bình trong phần giới thiệu giá trị, ý nghĩa của cuốn sách.

d. Kiểm tra và chỉnh sửa

Đối chiếu với dàn ý để văn đã làm

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close