Nhận biết kiểu câu hỏi

Cách nhận biết kiểu câu hỏi? Cách nhận biết kiểu câu cầu khiến? Cách nhận biết kiểu câu cảm? Cách nhận biết kiểu câu kể

Quảng cáo

1. Cách nhận biết kiểu câu hỏi

Câu hỏi (nghi vấn) là kiểu câu chủ yếu được dùng để hỏi, thường có sự xuất hiện của những từ nghi vấn như: ai, gì, nào, sao, tại sao, đâu, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hử, hả, (có)… không, (đã)… chưa hoặc từ hay dùng để nối các vế câu biểu đạt quan hệ lựa chọn. Khi viết, câu hỏi được kết thúc bằng dấu chấm hỏi.

Quảng cáo
decumar

2. Ví dụ minh họa

“Anh chị nói nhỏ một chút có được không?”

“Sao bạn chịu khó thế?”

“Sao con hư thế nhỉ?”

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close