Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Chủ đề: phương tiện giao thông Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. If you travel for a very long distance, you should


2. He wants to become a


3. Using horses is


4. Travelling by

is fastest.


5.  People can travel to all parts of the world quickly and easily because

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick TRUE or FALSE

Travel is something which people do every day. It is very difficult to avoid the need to travel. It may be a trip to school, university or to work. Travelling can often take a long time. People often enjoy travelling abroad for holidays. But for some people travelling is not fun at all. Some people suffer from travel sickness. This means that they will become very unwell each time they travel.

Travelling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel and the choice of transport. Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your legs. However, the use of a bicycle can be hard work and can take a lot of time to travel long distances. Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as gasoline is needed for them to work.

A train is another mode of transport which is ideal for travelling long distances within the same country, or between countries which are connected by land. A train driver will stop at train stations on route to allow passengers wishing to proceed to the scheduled destination to board the train.

1. Travelling is unavoidable in our lives.

Đúng
Sai

2. Everyone like travelling.

Đúng
Sai

3. Travelling is always expensive.

Đúng
Sai

4. Travelling by bike is cheaper than by car.

Đúng
Sai

5. Passengers can catch trains everywhere.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. If you travel for a very long distance, you should


2. He wants to become a


3. Using horses is


4. Travelling by

is fastest.


5.  People can travel to all parts of the world quickly and easily because

Đáp án

1. If you travel for a very long distance, you should


2. He wants to become a


3. Using horses is


4. Travelling by

is fastest.


5.  People can travel to all parts of the world quickly and easily because

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Nếu bạn đi du lịch một quãng đường rất dài, bạn nên ______

Một chuyến dạo bộ

B. đi xe đạp

C. lái xe ô tô

Thông tin: Sometimes you can just move your feet and walk. Walking is good for you. Some places are too far to walk to. You might have to ride a bicycle or ride on a skateboard. Some places are too far away to ride your bicycle too. You might have to drive in a car, or a van, or even a truck.

Tạm dịch: Đôi khi bạn có thể vừa cử động chân vừa đi bộ. Đi bộ rất tốt cho bạn. Một số nơi quá xa để đi bộ đến. Bạn có thể phải đi xe đạp hoặc đi trên ván trượt. Một số nơi quá xa để bạn có thể đi xe đạp. Bạn có thể phải lái xe hơi, xe tải, hoặc thậm chí là xe tải.

Chọn C

 

2. Anh ấy muốn trở thành một _________.

A. tài xế ô tô

B. tài xế xe tải

C. tài xế taxi

Thông tin: I would like to be a truck driver. I would travel all over and sit high up in the cab.

Tạm dịch: Tôi muốn trở thành một tài xế xe tải. Tôi sẽ đi khắp nơi và ngồi trên cao trong khoang xe.

Chọn B

 

3. Sử dụng ngựa là ________.

A. không phổ biến

B. đắt

C. thuận tiện

Thông tin: Not too many people around here use horses for transportation. They used to use horses for transportation in the old days.

Tạm dịch: Không có quá nhiều người ở đây sử dụng ngựa để vận chuyển. Ngày xưa họ thường dùng ngựa để vận chuyển.

Chọn A

 

4. Đi du lịch bằng _______ là nhanh nhất.

A. xe lửa

B. máy bay

C. thuyền

Thông tin: If you want to travel very far away, you have to go on a train, a plane, or a boat. If you are in a hurry, it is best to take a plane. Planes fly through the air very fast.

Tạm dịch: Nếu bạn muốn đi rất xa, bạn phải đi tàu, máy bay, thuyền. Nếu đang vội, tốt nhất bạn nên đi máy bay. Máy bay bay trong không khí rất nhanh.

Chọn B

 

5. Mọi người có thể đi du lịch đến tất cả các nơi trên thế giới một cách nhanh chóng và dễ dàng vì_____.

A. Thế giới thực sự nhỏ hơn.

B. Đến những nơi xa xôi đã trở nên dễ dàng.

C. Không đáp án nào đúng.

Thông tin: People can travel to all parts of the world quickly and easily. The world is not really smaller, but it has become easy to get to faraway places.

Tạm dịch: Mọi người có thể đi đến mọi nơi trên thế giới một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thế giới không thực sự nhỏ hơn, nhưng nó đã trở nên dễ dàng để đến những nơi xa xôi.

Chọn B

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick TRUE or FALSE

Travel is something which people do every day. It is very difficult to avoid the need to travel. It may be a trip to school, university or to work. Travelling can often take a long time. People often enjoy travelling abroad for holidays. But for some people travelling is not fun at all. Some people suffer from travel sickness. This means that they will become very unwell each time they travel.

Travelling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel and the choice of transport. Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your legs. However, the use of a bicycle can be hard work and can take a lot of time to travel long distances. Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as gasoline is needed for them to work.

A train is another mode of transport which is ideal for travelling long distances within the same country, or between countries which are connected by land. A train driver will stop at train stations on route to allow passengers wishing to proceed to the scheduled destination to board the train.

1. Travelling is unavoidable in our lives.

Đúng
Sai

2. Everyone like travelling.

Đúng
Sai

3. Travelling is always expensive.

Đúng
Sai

4. Travelling by bike is cheaper than by car.

Đúng
Sai

5. Passengers can catch trains everywhere.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Travelling is unavoidable in our lives.

Đúng
Sai

2. Everyone like travelling.

Đúng
Sai

3. Travelling is always expensive.

Đúng
Sai

4. Travelling by bike is cheaper than by car.

Đúng
Sai

5. Passengers can catch trains everywhere.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Travelling is unavoidable in our lives. (Di chuyển đi lại là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta.)

Thông tin: Travel is something which people do every day. It is very difficult to avoid the need to travel.

Tạm dịch: Đi lại là điều mà mọi người làm hàng ngày. Rất khó tránh khỏi việc phải đi lại.

TRUE

2. Everyone like travelling. ( Mọi người đều thích di chuyển đi lại.)

Thông tin:  People often enjoy travelling abroad for holidays. But for some people travelling is not fun at all.

Tạm dịch: Mọi người thường thích đi du lịch nước ngoài vào các kỳ nghỉ. Nhưng đối với một số người thì việc đi du lịch không hề vui vẻ chút nào.

FALSE

 

3. Travelling is always expensive. (Di chuyển đi lại luôn tốn kém.)

Thông tin: Travelling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel and the choice of transport.

Tạm dịch: Di chuyển đi lại có thể vừa túi tiền hoặc tốn kém. Nó thường phụ thuộc vào quãng đường bạn muốn đi và sự lựa chọn phương tiện di chuyển.

FALSE

 

4. Travelling by bike is cheaper than by car. (Di chuyển đi lại bằng xe đạp rẻ hơn bằng ô tô.)

Thông tin: . Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your legs. However, the use of a bicycle can be hard work and can take a lot of time to travel long distances. Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as gasoline is needed for them to work.

Tạm dịch: Sử dụng xe đạp sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào vì bạn cung cấp năng lượng cho nó bằng cách sử dụng chân của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng xe đạp có thể vất vả và mất nhiều thời gian để di chuyển trên quãng đường dài. Ô tô và xe máy là những phương tiện giao thông nhanh hơn, nhưng tốn kém hơn khi sử dụng vì xăng cần thiết để chúng hoạt động.

TRUE

 

5. Passengers can catch trains everywhere. (Hành khách có thể bắt tàu ở khắp mọi nơi.)

Thông tin: A train driver will stop at train stations on route to allow passengers wishing to proceed to the scheduled destination to board the train.

Tạm dịch: Lái tàu sẽ dừng tại các ga tàu trên tuyến đường để cho phép hành khách có nhu cầu đi đến điểm đến đã định để lên tàu.

FALSE

close