Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Chủ đề: trang phục và phụ kiện Tiếng Anh 6 Right on!

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage and choose the best answer

Katy is very excited her class is having a party on Friday because school is closing for the summer holidays. So today she is going shopping with her mum and her friends Pamela and Jenny, they are going to buy something nice for the party. She gets up early and she is eating breakfast when her friends arrive at her house.

They all have some cereal and orange juice together and talk about what they want to buy. "I want a pretty pink dress, says Jenny. "I want a skirt with flowers and a white t-shirt." says Pamela. I don't know what I want to buy," says Katy. "Something nice and not too expensive."

Katy's mum drives them to the mall they go into a large shop and look at all the clothes. There are so many and they don't know where to look first. Katy chooses some jeans and shorts and Jenny looks at a pink dress and a yellow one. “Try them on," says Katy's mum. Katy and Jenny take their clothes and Pamela takes a blue skirt and a flowery skirt. They put on the clothes and look in the mirror, they are happy with their things and decide to buy some of them.

Jenny buys a pink dress and pink sandals. Pamela buys a long, skirt with small flowers on it, a white t- shirt and black sandals. Katy chooses pink shorts and a t-shirt with a pink heart on it. "You all look so pretty in your new clothes, I'm sure you will have such a great time at the party." They all go to the café to have some ice-cream and juice before they go home.

Câu 1.1

How many people does Katy go shopping with?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: Katy is very excited her class is having a party on Friday because school is closing for the summer holidays. So today she is going shopping with her mum and her friends Pamela and Jenny

Lời giải chi tiết :

Katy đi mua sắm với bao nhiêu người?

A. 1

B. 2

C. 3

Thông tin: Katy is very excited her class is having a party on Friday because school is closing for the summer holidays. So today she is going shopping with her mum and her friends Pamela and Jenny

Tạm dịch: Katy rất hào hứng khi lớp của cô ấy tổ chức một bữa tiệc vào thứ Sáu vì trường học sẽ đóng cửa để nghỉ hè. Vì vậy, hôm nay cô ấy sẽ đi mua sắm với mẹ và những người bạn của cô ấy Pamela và Jenny

Câu 1.2

What does Pamela want to buy?

 • A

  a pink dress

 • B

  a white t-shirt

 • C

  something expensive

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: "I want a skirt with flowers and a white t-shirt." says Pamela.

Lời giải chi tiết :

Pamela muốn mua gì?

A. váy màu hồng

B. áo phông trắng

C. cái gì đó đắt tiền

Thông tin: "I want a skirt with flowers and a white t-shirt." says Pamela.

Tạm dịch: "Tôi muốn một chiếc váy hoa và một chiếc áo phông trắng." Pamela nói

Câu 1.3

Who drive Katy to the mall?

 • A

  her mum

 • B

  Jenny

 • C

  Pamela

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: Katy's mum drives them to the mall they go into a large shop and look at all the clothes.

Lời giải chi tiết :

Ai chở Katy đến trung tâm mua sắm?

A. mẹ của cô ấy

B. Jenny

C. Pamela

Thông tin: Katy's mum drives them to the mall they go into a large shop and look at all the clothes.

Tạm dịch: Mẹ của Katy chở họ đến trung tâm mua sắm, họ đi vào một cửa hàng lớn và xem xét tất cả quần áo.

Câu 1.4

Which clothes does Katy try?

 • A

  a pink dress and a yellow one

 • B

  jeans and shorts

 • C

  a blue skirt and a flowery skirt

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: Katy chooses some jeans and shorts and Jenny looks at a pink dress and a yellow one. “Try them on," says Katy's mum. Katy and Jenny take their clothes and Pamela takes a blue skirt and a flowery skirt. They put on the clothes and look in the mirror, they are happy with their things and decide to buy some of them.

Lời giải chi tiết :

Katy thử trang phục nào?

A. chiếc váy màu hồng và một chiếc váy vàng

B. quần jean và quần đùi

C. một chiếc váy xanh và một chiếc váy hoa

Thông tin: Katy chooses some jeans and shorts and Jenny looks at a pink dress and a yellow one. “Try them on," says Katy's mum. Katy and Jenny take their clothes and Pamela takes a blue skirt and a flowery skirt. They put on the clothes and look in the mirror, they are happy with their things and decide to buy some of them.

Tạm dịch: Katy chọn quần jean và quần short còn Jenny thì diện một chiếc váy hồng và một chiếc màu vàng. “Hãy thử chúng đi,” mẹ của Katy nói. Katy và Jenny mặc quần áo của họ và Pamela mặc váy xanh và váy hoa. Họ mặc quần áo vào và nhìn vào gương, họ hài lòng với những thứ của mình và quyết định mua một vài món trong số đó.

Câu 1.5

Where do they go after shopping?

 • A

  party

 • B

  café

 • C

  home

 • D

  X

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: They all go to the café to have some ice-cream and juice before they go home.

Lời giải chi tiết :

Họ đi đâu sau khi mua sắm?

A. bữa tiệc

B. café

C. nhà

Thông tin: They all go to the café to have some ice-cream and juice before they go home.

Tạm dịch: Tất cả họ đến quán cà phê để uống một ít kem và nước trái cây trước khi về nhà.

Câu hỏi 2 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True/ False

Hi Friends! I'm Peter from Hungary. I go to a primary school. School starts on 19 September. It's often sunny in the beginning of autumn. And it is a rich season because trees are full of fruits. But in October and November it's usually cold and windy. It rains a lot and it's often foggy. The leaves of the trees fall down.

Winter is usually very cold. The temperature falls under zero. It often shows and there are stormy winds. It is good to sit inside by the fire when the cold wind is blowing outside. Many people like winter because of winter sports like skating, skiing, snowboarding etc. In Hungary there aren't very high mountains so people go abroad skiing.

I like spring a lot because after the long cold, wet and foggy days it is warm again. Trees and bushes are full of blossom. You can see lovely spring flowers everywhere. The weather is quite changeable especially in April. It often rains and there can be hard winds too. Sometimes it's cloudy but most of the time it is warm and sunny.

My favourite season is summer. It is very hot in July and August. Sometimes there are quick showers or rainstorms with thunder and lightning. There are lots of fruit in summer.

Children prefer the summer to all other seasons because there is no school and we can take our holidays.

1. School starts in autumn.

Đúng
Sai

2. Many people like water because of its cold temperature

Đúng
Sai

3. It’s always rainy and windy in spring.

Đúng
Sai

4. Peter likes summer most.

Đúng
Sai

5. Children like summer more than other seasons because they don’t have to go to school.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. School starts in autumn.

Đúng
Sai

2. Many people like water because of its cold temperature

Đúng
Sai

3. It’s always rainy and windy in spring.

Đúng
Sai

4. Peter likes summer most.

Đúng
Sai

5. Children like summer more than other seasons because they don’t have to go to school.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. School starts in autumn. (Trường học bắt đầu vào mùa thu.)

Thông tin: School starts on 19 September. It's often sunny in the beginning of autumn.

Tạm dịch: Trường khai giảng vào ngày 19 tháng 9. Trời thường nắng vào đầu mùa thu.

Chọn T

2. Many people like water because of its cold temperature. (Nhiều người thích nước vì nhiệt độ lạnh của nó.)

Thông tin: Many people like winter because of winter sports like skating, skiing, snowboarding etc.

Tạm dịch: Nhiều người thích mùa đông vì các môn thể thao mùa đông như trượt băng, trượt tuyết, trượt tuyết, v.v.

Chọn F

3. It’s always rainy and windy in spring. (Mùa xuân luôn có mưa và gió.)

Thông tin: It often rains and there can be hard winds too. Sometimes it's cloudy but most of the time it is warm and sunny.

Tạm dịch: Trời thường xuyên mưa và có thể có gió lớn. Đôi khi trời nhiều mây nhưng phần lớn thời gian là nắng ấm.

Chọn F

4. Peter like summer most. (Peter thích mùa hè nhất.)

Thông tin: My favourite season is summer.

Tạm dịch: Mùa yêu thích của tôi là vào mùa hè.

Chọn T

5. Children like summer more than other seasons because they don’t have go to school. (Trẻ em thích mùa hè hơn các mùa khác vì chúng không phải đi học.)

Thông tin: Children prefer the summer to all other seasons because there is no school and we can take our holidays.

Tạm dịch: Trẻ em thích mùa hè hơn tất cả các mùa khác vì không có trường học và chúng tôi có thể nghỉ lễ.

Chọn T

close