Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Chủ đề: quốc gia & quốc tịch Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 :

Listen and choose the best answer.

Where is George from?

 • A

  China

 • B

  France

 • C

  Ukraine

 • D

  The USA

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Listen and choose the best answer.

What are the colors of the flag of France?

 • A

  black - white - blue

 • B

  white- red

 • C

  blue- white- red

 • D

  green-orange-white

Câu 3 :

Listen and choose the best answer.

What is the name of the country that is spelled?

 • A

  Denmark

 • B

  Brazil

 • C

  Spain

 • D

  Turkey

Câu 4 :

Listen and choose the best answer.

Which country is it?

 • A

  China

 • B

  Egypt

 • C

  Japan

 • D

  Pakistan

Câu 5 :

Listen and choose the best answer.

Where are Maria and Jane from?

 • A

  Georgia

 • B

  Germany

 • C

  Turkey

 • D

  Istanbul

Câu 6 :

Listen and choose the best answer.

Choose the country that you didn't hear.

 • A

  Spain

 • B

  Israel

 • C

  Greece

 • D

  Canada

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Listen and choose the best answer.

Where is George from?

 • A

  China

 • B

  France

 • C

  Ukraine

 • D

  The USA

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

George đến từ đâu?

A. Trung Quốc

B. Pháp

C. Ukraina

D. Mỹ

Audio Script: Hello I am George. I am from the USA I am American I am 12 years old.

Tạm dịch: Xin chào, tôi là George. Tôi đến từ Mỹ Tôi là người Mỹ Tôi 12 tuổi.

Câu 2 :

Listen and choose the best answer.

What are the colors of the flag of France?

 • A

  black - white - blue

 • B

  white- red

 • C

  blue- white- red

 • D

  green-orange-white

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Quốc kỳ Pháp có những màu gì?

A. đen - trắng - xanh lam

B. trắng- đỏ

C. xanh- trắng- đỏ

D. xanh-cam-trắng

Audio Script: Hi I'm from France. My flag colors are blue white and red. Goodbye.

Tạm dịch: Xin chào, tôi đến từ Pháp. Màu cờ của tôi là xanh trắng và đỏ. Tạm biệt.

Câu 3 :

Listen and choose the best answer.

What is the name of the country that is spelled?

 • A

  Denmark

 • B

  Brazil

 • C

  Spain

 • D

  Turkey

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Tên quốc gia được đánh vần là gì?

A. Đan Mạch

B. Braxin

C. Tây Ban Nha

D. Thổ Nhĩ Kỳ

Audio Script: How do you spell the name of your country? -  Well, it's T. U. R. K. E. and Y.

Tạm dịch: Làm thế nào để bạn đánh vần tên đất nước của bạn? - À, đó là T. U. R. K. E. và Y.

Câu 4 :

Listen and choose the best answer.

Which country is it?

 • A

  China

 • B

  Egypt

 • C

  Japan

 • D

  Pakistan

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Đó là nước nào?

A. Trung Quốc

B. Ai Cập

C. Nhật Bản

D. Pa-ki-xtan

Audio Script: Sushi is a very famous and traditional food in this country.

Câu 5 :

Listen and choose the best answer.

Where are Maria and Jane from?

 • A

  Georgia

 • B

  Germany

 • C

  Turkey

 • D

  Istanbul

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Maria và Jane đến từ đâu?

A. Georgia

B. Đức

C. Thổ Nhĩ Kỳ

D. Istanbul

Audio Script: Maria and Jane live in Istanbul Turkey but they are from Germany.

Tạm dịch: Maria và Jane sống ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nhưng họ đến từ Đức.

Câu 6 :

Listen and choose the best answer.

Choose the country that you didn't hear.

 • A

  Spain

 • B

  Israel

 • C

  Greece

 • D

  Canada

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Chọn quốc gia mà bạn không nghe thấy.

A. Tây Ban Nha

B. Israel

C. Hy Lạp

D. Canada

Audio Script: Thailand Spain Turkey Norway Monaco Israel Ireland Greece Germany India Finland

close