Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Chủ đề: động vật Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and answer the questions

1. Where does a white shark live?


2. What does a white shark eat?


3. How is white shark’s teeth?


4. How is white shark’s tail?

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and answer the questions

1. Where does a white shark live?


2. What does a white shark eat?


3. How is white shark’s teeth?


4. How is white shark’s tail?

Đáp án

1. Where does a white shark live?


2. What does a white shark eat?


3. How is white shark’s teeth?


4. How is white shark’s tail?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Cá mập trắng sống ở đâu?
A. trong đại dương
B. trong thành phố
C. trong rừng
Thông tin:

Girl: Where do you live?

White Shark: Great white sharks live in the ocean. We like to swim in cool water.

Tạm dịch:

Cô gái: Bạn sống ở đâu?

Cá mập trắng: Cá mập trắng lớn sống ở đại dương. Chúng tôi thích bơi trong làn nước mát.

Chọn A

2. Cá mập trắng ăn gì?

A. quả trứng

B. thịt

C. cá

Thông tin:

Girl: What do you eat?

White Shark: We eat lots of fish. We also eat sea lions, dolphins, and turtles.

Tạm dịch:

Cô bé: Bạn ăn cái gì?

Cá mập trắng: Chúng tôi ăn rất nhiều cá. Chúng tôi cũng ăn sư tử biển, cá heo và rùa.

Chọn C

3. Răng cá mập trắng như thế nào?

A. dài

B. sắc 

C. nhỏ

Thông tin:

Girl: Your teeth look pretty sharp!

White sharp: Our teeth are very sharp! We have about hundreds of them. See…? Snap!

Tạm dịch:

Cô gái: Răng của bạn trông khá sắc nét!

Cá mập trắng: Răng của chúng tôi rất sắc! Chúng tôi có khoảng hàng trăm người trong số họ. Nhìn thấy…? Búng!

Chọn B

4. White shark’s tail như thế nào?

A. dài và khỏe

B. ngắn và khỏe

C. dài và yếu

Thông tin:

Girl: Are you fast?

White Shark: Great white sharks are very fast! Our tails are long and powerful. They help us shoot through the water.

Tạm dịch:

Cô gái: Bạn có bơi nhanh không?

Cá mập trắng: Cá mập trắng lớn rất nhanh! Đuôi của chúng ta dài và mạnh mẽ. Chúng giúp chúng tôi bắn xuyên qua mặt nước.

Chọn A

close