Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Chủ đề: đồ dùng & thiết bị Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 Where is my ball?

A. 

B. 

C. 

Quảng cáo
decumar
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

What is in the room?

A. 

B. 

 

C. 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 How many lamps are there in the bedroom?

A. 

B. 

C. 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 Where is my ball?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Phương pháp giải :

- Chú ý lời của mẹ Tom nói với Tom: "It's on your ...., dear"

Lời giải chi tiết :
Tom: Where is my ball, Mum?
Toms mother: It's on your bed, dear.
Tom: Ha ha. It's sleeping, Mum.
 
 
Tom: Quả bóng của con ở đâu hả mẹ?
Mẹ Tom: Nó ở trên giường của con đó.
Tom: Haha, nó đang ngủ đó mẹ.
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

What is in the room?

A. 

B. 

 

C. 

Đáp án

C. 

Phương pháp giải :

Chú đến lời của Mary: "There is a ...and there are some lamps."

Lời giải chi tiết :
Tom: What's in your room, Mary?
Mary: There is a bed and there are some lamps.
Tom: ls there a television?
Mary: No, there isnt.

Tom: Phòng bạn có những gì, Mary?

Mary: Có 1 cái giường và vài cái đèn ngủ

Tom: Có TV không?

Mary: Không có đâu.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 How many lamps are there in the bedroom?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Phương pháp giải :

- lamp : cái đèn

Lời giải chi tiết :
Tom: How many lamps are there in your room, Mary?
Mary: There are two lamps.
Tom: Is there a television?
Mary: No, there isn't.

Tom: Có bao nhiêu cái đèn trong phòng của bạn hả Mary?

Mary: Có 2 cái

Tom: Có TV không?

Mary: Không có.

close