Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Chủ đề: thành viên gia đình Tiếng Anh 6 Right on!

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer

1. How many people are there in Saira’s family?


2. Who is the youngest child in her family?3. Who has blue eyes like her husband?4. What are Iman’s favorite sports?5. Which pet does Saira buy for Amber?


Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick True or False

1. His family lives in the USA.

Đúng
Sai

2. His mother is a housewife.

Đúng
Sai

3. His father doesn’t have a mustache and a beard.

Đúng
Sai

4. His younger brother Nathan has freckles like him.

Đúng
Sai

5. Alex is the youngest member in his family.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer

1. How many people are there in Saira’s family?


2. Who is the youngest child in her family?3. Who has blue eyes like her husband?4. What are Iman’s favorite sports?5. Which pet does Saira buy for Amber?


Đáp án

1. How many people are there in Saira’s family?


2. Who is the youngest child in her family?3. Who has blue eyes like her husband?4. What are Iman’s favorite sports?5. Which pet does Saira buy for Amber?


Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Gia đình Saira’s có bao nhiêu người?

A. 4

B. 5

C 6

Thông tin: My name's Saira. I'm married. My husband is a doctor and I'm a teacher. We've got three children.

Tạm dịch: Tên tôi là Saira. Tôi đã kết hôn. Chồng tôi là bác sĩ và tôi là giáo viên. Chúng tôi có ba đứa con.

Chọn B

2. Ai là con út trong gia đình bà?

A. Iman

B. Hassan

C. Amber

Thông tin: Iman is the oldest. She's fifteen. Then Hassan is next. He's twelve. And Amber is five years old.

Tạm dịch: Iman là người lớn tuổi nhất. Cô ấy mười lăm tuổi. Tiếp theo là Hassan. Anh ấy mười hai. Và Amber năm tuổi.

Chọn C

3. Ai có đôi mắt xanh như chồng cô ấy?

A. Iman

B. Hassan

C. Amber

Thông tin: All my children have dark hair like me, but my oldest daughter has blue eyes like my husband.

Tạm dịch: Tất cả các con tôi đều có mái tóc đen giống tôi, nhưng con gái lớn của tôi có đôi mắt xanh giống chồng tôi.

Chọn A

4. Các môn thể thao yêu thích của Iman là gì?

A. bóng đá

B. bóng rổ

C. chơi với búp bê

Thông tin: Iman likes playing basketball.

Tạm dịch: Iman thích chơi bóng rổ.

Chọn B

5. Saira mua cho Amber thú cưng nào?

A. một con mèo

B. một con chó

C. một con cá

Thông tin: Amber wants to have a cat. But we can't have big pets in our flat. I'm buying a fish because they're small and easy.

Tạm dịch: Amber muốn có một con mèo. Nhưng chúng tôi không thể có những con vật nuôi lớn trong căn hộ của chúng tôi. Tôi mua một con cá vì chúng nhỏ và dễ nuôi.

Chọn C

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick True or False

1. His family lives in the USA.

Đúng
Sai

2. His mother is a housewife.

Đúng
Sai

3. His father doesn’t have a mustache and a beard.

Đúng
Sai

4. His younger brother Nathan has freckles like him.

Đúng
Sai

5. Alex is the youngest member in his family.

Đúng
Sai
Đáp án

1. His family lives in the USA.

Đúng
Sai

2. His mother is a housewife.

Đúng
Sai

3. His father doesn’t have a mustache and a beard.

Đúng
Sai

4. His younger brother Nathan has freckles like him.

Đúng
Sai

5. Alex is the youngest member in his family.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. His family lives in the USA. (Gia đình anh ấy sống ở Mỹ.)

Thông tin: There are five people in my family. We live in apartment in Santa Monica, California.

Tạm dịch: Có năm nguời trong gia đình của tôi. Chúng tôi sống trong căn hộ ở Santa Monica, California.

Chọn T

2. His mother is a housewife. (Mẹ anh ấy là một bà nội trợ.)

Thông tin: My mom’s name is Kristen. She’s a stay-at-home mom.

Tạm dịch: Tên mẹ tôi là Kristen. Cô ấy là một bà mẹ ở nhà.

Chọn T

3. His father doesn’t have a moustache and a beard. (Cha của anh ấy không có ria mép và không có râu.)

Thông tin: My dad’s name is Aaron. He’s a photographer. He has brown hair and brown eyes. He has a moustache and a beard.

Tạm dịch: Tên bố tôi là Aaron. Anh ấy là một nhiếp ảnh gia. Anh ấy có mái tóc nâu và đôi mắt nâu. Anh ta có một bộ ria mép và một bộ râu.

Chọn F

4. His younger brother Nathan has freckles like him. (Em trai của anh ấy là Nathan cũng bị tàn nhang giống anh ấy.)

Thông tin: My younger brother, Nathan, is seven years old. He has blond hair like me, but he doesn’t have any freckles.

Tạm dịch: Em trai tôi, Nathan, bảy tuổi. Anh ấy có mái tóc vàng giống tôi, nhưng anh ấy không có bất kỳ vết tàn nhang nào.

Chọn F

5. Alex is the youngest member in his family. (Alex là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình anh ấy.)

Thông tin: My baby brother, Alex, is eleven months old.

Tạm dịch: Em trai tôi, Alex, được mười một tháng tuổi.

Chọn T

close