Trắc nghiệm Bài 46. Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên - Sinh 12

Đề bài

Câu 1 :

Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào bao gồm các tổ chức sống còn lại?

 • A

  Quần thể

 • B

  Quần xã

 • C

  Hệ sinh thái

 • D

  Sinh quyền

Câu 2 :

Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là:

 • A

  Đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên.

 • B

  Thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới,đồng rêu hàn đới, rừng Taiga.

 • C

  Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới.

 • D

  Rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới.

Câu 3 :

Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?

 • A

  Tài nguyên sinh vật

 • B

  Tài nguyên khoáng sản

 • C

  Tài nguyên đất.

 • D

  Tài nguyên nước.

Câu 4 :

Hoạt động nào dưới đây của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái?

 • A

  Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh

 • B

  Bảo tồn đa dạng sinh học.

 • C

  Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản

 • D

  Sử dụng biện pháp sinh học trong nông nghiệp

Câu 5 :

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn bao nhiêu hành động sau đây?

(1) Khai thác thuỷ, hải sản vượt quá mức cho phép

(2) Trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng.

(3) Săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động vật hoang dã.  

(4) Bảo vệ các loài động vật hoang dã.

(5) Sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm: mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác,...

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  5

Câu 6 :

Hoạt động nào sau đây làm tăng nồng độ CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính ?

 • A

  Tích cực nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, thủy triều,…

 • B

  Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.

 • C

  Hoạt động của các vi sinh vật phân giải chất hữu cơ trong đất.

 • D

  Tăng cường sử dụng các nguyên liệu hoá thạch trong công nghiệp và trong giao thông vận tải.

Câu 7 :

Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là:

 • A

  Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa

 • B

  Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia

 • C

  Tăng cường khai thác nguồn thú rừng để bảo vệ cây

 • D

  Phá bỏ các khu rừng già để trồng lại mới.

Câu 8 :

Có nhiều giải pháp giúp sự phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, có bao nhiêu giải pháp sau đây đúng?

(1) Thoả mãn nhu cầu hiện tại nhưng không ảnh hưởng đến việc thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

(2) Trong khai thác nguồn lợi sinh vật phải duy trì được đa dạng sinh học, không gây nên tình trạng mất cân bằng sinh học của các hệ sinh thái cơ bản.

(3) Tái sử dụng, tái chế và tiết kiệm tài nguyên không tái tạo phải được xem là một nguyên tắc.

(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Số phát biểu đúng:

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  1

Câu 9 :

Để góp phần khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, chúng ta cần:

(1) Hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên vĩnh cữu.

(2) Sử dụng triệt để các nguồn tài nguyên khoáng sản và phi khoáng sản.

(3) Bảo tồn đa đạng sinh học bằng di chuyển tất cả các loài trong tự nhiên về các khu bảo tồn nhân tạo.

(4) Phân loại, tái chế và tái sử dụng các loại rác thải.

(5) Sử dụng các loài thiên địch trong bảo vệ mùa màng.

Số biện pháp phù hợp là:

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  1

 • D

  2

Câu 10 :

Cho các hoạt động sau:

(1) Quang hợp ở thực vật.

(2) Chặt phá rừng

(3) Đốt nhiên liệu hóa thạch.

(4) Sản xuất nông nghiệp.

Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu ứng nhà kính ?

 • A

  4

 • B

  1

 • C

  3

 • D

  2

Câu 11 :

Có bao nhiêu biện pháp để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển?

(1) Khai thác hợp lý và kết hợp với bảo vệ các loài sinh vật

(2) Tập trung khai thác các loài sinh vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao

(3) Bảo vệ các hệ sinh thái ven bờ như : rừng ngập mặn, san hồ, đầm đá, bãi ngập triều

(4) Bảo vệ môi trường biển bằng cách hạn chế ô nhiễm dầu, rác thải, thuốc trừ sâu…

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  1

Câu 12 :

Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

(1) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.

(2) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

(3) Tăng cường trồng rừng.

(4) Tránh bỏ đất hoang, chống xói mòn và đắp đê ngăn mặn.

(5) Tăng cường khai thác rừng, đốt rừng làm nương rẫy và sống du canh du cư.

Trong các hình thức trên, có bao nhiêu hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

 • A

  5

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  3

Câu 13 :

Khi nói về quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A

  Con người cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường sống

 • B

  Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học.

 • C

  Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh.

 • D

  Con người phải tự nâng cao nhận thức và sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên.

Câu 14 :

Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bổ sung hàm lượng đạm trong đất?

1. Trồng xen canh các loài cây họ Đậu.

2. Bón phân vi sinh có khả năng cố định nitơ trong không khí.

3. Bón phân đạm hóa học.

4. Bón phân hữu cơ.

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 15 :

Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

3. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.

4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường.

5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Câu 16 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Trong sản xuất nông nghiệp, để tăng năng suất cây trồng, cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây?

I. Tưới tiêu nước hợp lí.

II. Bón phân hợp lí.

III. Trồng cây đúng thời vụ.

IV. Tuyển chọn và tạo giống mới có năng suất cao.

 • A
  1.
 • B
  3.
 • C
  2.
 • D
  4

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào bao gồm các tổ chức sống còn lại?

 • A

  Quần thể

 • B

  Quần xã

 • C

  Hệ sinh thái

 • D

  Sinh quyền

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tổ chức bao gồm các tổ chức còn lại là Sinh quyển.

Câu 2 :

Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là:

 • A

  Đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên.

 • B

  Thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới,đồng rêu hàn đới, rừng Taiga.

 • C

  Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới.

 • D

  Rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là:

Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới

Câu 3 :

Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?

 • A

  Tài nguyên sinh vật

 • B

  Tài nguyên khoáng sản

 • C

  Tài nguyên đất.

 • D

  Tài nguyên nước.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tài nguyên không tái sinh là Tài nguyên khoáng sản.

Câu 4 :

Hoạt động nào dưới đây của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái?

 • A

  Khai thác và sử dụng hợp lí các dạng tài nguyên có khả năng tái sinh

 • B

  Bảo tồn đa dạng sinh học.

 • C

  Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản

 • D

  Sử dụng biện pháp sinh học trong nông nghiệp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hoạt động của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái là :

Khai thác và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản vì khoáng sản là tài nguyên hữu hạn

Câu 5 :

Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn bao nhiêu hành động sau đây?

(1) Khai thác thuỷ, hải sản vượt quá mức cho phép

(2) Trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng.

(3) Săn bắt, buôn bán và tiêu thụ các loài động vật hoang dã.  

(4) Bảo vệ các loài động vật hoang dã.

(5) Sử dụng các sản phẩm từ động vật quý hiếm: mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác,...

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các hành động cần ngăn chặn để bảo vệ các loài quý hiếm là: (1),(3),(5)

Câu 6 :

Hoạt động nào sau đây làm tăng nồng độ CO2 gây nên hiệu ứng nhà kính ?

 • A

  Tích cực nghiên cứu và sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng gió, thủy triều,…

 • B

  Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.

 • C

  Hoạt động của các vi sinh vật phân giải chất hữu cơ trong đất.

 • D

  Tăng cường sử dụng các nguyên liệu hoá thạch trong công nghiệp và trong giao thông vận tải.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tăng cường sử dụng các nguyên liệu hoá thạch trong công nghiệp và trong giao thông vận tải làm tăng lượng CO2 gây ra hiệu ứng nhà kính.

Câu 7 :

Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là:

 • A

  Không khai thác sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa

 • B

  Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia

 • C

  Tăng cường khai thác nguồn thú rừng để bảo vệ cây

 • D

  Phá bỏ các khu rừng già để trồng lại mới.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và các vườn quốc gia

Câu 8 :

Có nhiều giải pháp giúp sự phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, có bao nhiêu giải pháp sau đây đúng?

(1) Thoả mãn nhu cầu hiện tại nhưng không ảnh hưởng đến việc thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.

(2) Trong khai thác nguồn lợi sinh vật phải duy trì được đa dạng sinh học, không gây nên tình trạng mất cân bằng sinh học của các hệ sinh thái cơ bản.

(3) Tái sử dụng, tái chế và tiết kiệm tài nguyên không tái tạo phải được xem là một nguyên tắc.

(4) Kiểm soát sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

Số phát biểu đúng:

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  1

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cả 4 phát biểu đều đúng.

Câu 9 :

Để góp phần khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, chúng ta cần:

(1) Hạn chế sử dụng các nguồn tài nguyên vĩnh cữu.

(2) Sử dụng triệt để các nguồn tài nguyên khoáng sản và phi khoáng sản.

(3) Bảo tồn đa đạng sinh học bằng di chuyển tất cả các loài trong tự nhiên về các khu bảo tồn nhân tạo.

(4) Phân loại, tái chế và tái sử dụng các loại rác thải.

(5) Sử dụng các loài thiên địch trong bảo vệ mùa màng.

Số biện pháp phù hợp là:

 • A

  3

 • B

  4

 • C

  1

 • D

  2

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các biện pháp phù hợp là 4,5.

Câu 10 :

Cho các hoạt động sau:

(1) Quang hợp ở thực vật.

(2) Chặt phá rừng

(3) Đốt nhiên liệu hóa thạch.

(4) Sản xuất nông nghiệp.

Có bao nhiêu hoạt động sau đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu ứng nhà kính ?

 • A

  4

 • B

  1

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các hoạt động có thể dẫn đến hiệu ứng nhà kính là: (2),(3)

Câu 11 :

Có bao nhiêu biện pháp để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển?

(1) Khai thác hợp lý và kết hợp với bảo vệ các loài sinh vật

(2) Tập trung khai thác các loài sinh vật quý hiếm có giá trị kinh tế cao

(3) Bảo vệ các hệ sinh thái ven bờ như : rừng ngập mặn, san hồ, đầm đá, bãi ngập triều

(4) Bảo vệ môi trường biển bằng cách hạn chế ô nhiễm dầu, rác thải, thuốc trừ sâu…

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  1

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ý sai là (2)

Vậy có 3 ý đúng.

Câu 12 :

Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

(1) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện.

(2) Sử dụng tiết kiệm nguồn nước.

(3) Tăng cường trồng rừng.

(4) Tránh bỏ đất hoang, chống xói mòn và đắp đê ngăn mặn.

(5) Tăng cường khai thác rừng, đốt rừng làm nương rẫy và sống du canh du cư.

Trong các hình thức trên, có bao nhiêu hình thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

 • A

  5

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  3

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững là : (1) (2) (3) (4)

Câu 13 :

Khi nói về quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A

  Con người cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường sống

 • B

  Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học.

 • C

  Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh.

 • D

  Con người phải tự nâng cao nhận thức và sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tài nguyên tại sinh hoặc tài nguyên không tái sinh cần phải khai thác  một cách hợp lí , khai thác một tài nguyên nào đó cách triệt để sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên đó và nó không phù hợp với nội dung phát triển bền vững

Câu 14 :

Trong các biện pháp sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bổ sung hàm lượng đạm trong đất?

1. Trồng xen canh các loài cây họ Đậu.

2. Bón phân vi sinh có khả năng cố định nitơ trong không khí.

3. Bón phân đạm hóa học.

4. Bón phân hữu cơ.

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cả 4 biện pháp trên đều bổ sung hàm lượng đạm trong đất.

Câu 15 :

Có bao nhiêu hoạt động sau đây nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên?

1. Cải tạo đất, nâng cao độ phì nhiêu cho đất.

2. Bảo vệ các loài sinh vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

3. Sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch.

4. Giáo dục môi trường nhằm nâng cao hiểu biết của toàn dân về môi trường.

5. Khai thác và sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cả 5 ý trên đều được sử dụng nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Câu 16 :

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Trong sản xuất nông nghiệp, để tăng năng suất cây trồng, cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây?

I. Tưới tiêu nước hợp lí.

II. Bón phân hợp lí.

III. Trồng cây đúng thời vụ.

IV. Tuyển chọn và tạo giống mới có năng suất cao.

 • A
  1.
 • B
  3.
 • C
  2.
 • D
  4

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cả 4 biện pháp trên đều có ý nghĩa tăng năng suất cây trồng.

close