Trắc nghiệm Bài 34. Sự phát sinh loài người - Sinh 12

Đề bài

Câu 1 :

Người và thú có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là:

 • A

  Có lông mao.

 • B

  Có lông vũ

 • C

  Có vẩy sừng.

 • D

  Có da trơn.

Câu 2 :

Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là:

 • A

  Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích

 • B

  Biết biểu lộ tình cảm vui,buồn, giận dữ

 • C

  Dáng đi thẳng .

 • D

  Bộ não phát triễn hoàn thiện

Câu 3 :

Trong các trường hợp sau ở người, đâu là biểu hiện của cơ quan thoái hóa?

 • A

  Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt.

 • B

  Người có đuôi

 • C

  Người có lông rậm khắp mặt

 • D

  Có 3 – đôi vú.

Câu 4 :

Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng lại tổ?

 • A

  Người có 3 đến 4 đôi vú.

 • B

  Phôi người giai đoạn 5 tháng có đuôi

 • C

  Nguời đi xa trở về thăm quê hương, tồ tiên.

 • D

  Người có ruột thừa và nếp thịt ở khoé mắt.

Câu 5 :

Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

 • A

  Người có nguồn gốc từ động vật có xương sống.

 • B

  Người có nguồn gốc xa xưa từ vượn người hóa thạch

 • C

  Nguời có nguồn gốc gần nhất với lớp chim.

 • D

  Người có quan hệ gần gũi với thú.

Câu 6 :

Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh

 • A

  người và vượn người có quan hệ rất thân thuộc

 • B

  quan hệ nguồn gốc giữa người với động vật có xương sống

 • C

  vượn người ngày nay không phải tổ tiên của loài người

 • D

  người và vượn người cùng tiến hoá theo một hướng

Câu 7 :

Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh

 • A

  tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau.

 • B

  người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc.

 • C

  vượn người tiến hóa hơn loài người.

 • D

  người và vượn người có quan hệ gần gũi.

Câu 8 :

Dạng người vượn hoá thạch sống cách đây

 • A

  80 vạn đến 1 triệu năm

 • B

  Hơn 5 triệu năm

 • C

  Khoảng 30 triệu năm

 • D

  5 đến 20 vạn năm

Câu 9 :

Các bằng chứng hóa thạch cho thấy, quá trình tiến hóa hình thành nên các loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là:

 • A

  Homo habilis → Homo erectus → Homo sapiens

 • B

  Homo habilis → Homo neanderthalensis → Homo eretus → Homo sapiens

 • C

  Homo erectus → Homo habilis → Homo sapiens

 • D

  Homo habilis → Homo erectus → Homo neanderthalensis → Homo sapiens

Câu 10 :

Loài người có cột sống hình chữ S và dáng đứng thẳng trong khi tổ tiên của loài người lại có cột sống hình chữ C và dáng đi khom. Sự khác biệt này chủ yếu là do

 • A

  Loài người có quá trình lao động và tập thể dục

 • B

  Quá trình tự rèn luyện của cá thể

 • C

  Tác động của chọn lọc tự nhiên dựa trên những đột biến sẵn có.

 • D

  Sự phát triển của não bộ và ý thức.

Câu 11 :

Giữa con người và vượn người ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt nhau, điều này chứng tỏ:

 • A

  Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của con người.

 • B

  Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của con người.

 • C

  Con người là tổ tiên trực tiếp của vượn người ngày nay.

 • D

  Con người phát sinh từ nhiều nhánh trong đó có vượn người ngày nay.

Câu 12 :

Ngày nay con người bị chi phối bởi những nhân tố nào?

 • A

  Nhân tố sinh học

 • B

  Nhân tố xã hội

 • C

  Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội

 • D

  Nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo.

Câu 13 :

Về mặt sinh học, loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác vì bản thân loài người?

 • A

  Có thể thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí.

 • B

  Biết cách tự bảo vệ khỏi các bất lợi của môi trường.

 • C

  Có bộ máy di truyền bền vững, rất khó bị biến đổi và trí tuệ vượt trội giúp con người chống lại các tác động của môi trường.

 • D

  Không chỉ chịu tác động của các nhân tố sinh học mà còn chịu tác động của các nhân tố xã hội.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Người và thú có nhiều điểm giống nhau. Một trong những điểm giống nhau đó là:

 • A

  Có lông mao.

 • B

  Có lông vũ

 • C

  Có vẩy sừng.

 • D

  Có da trơn.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Người có 1 số đặc điểm chung của động vật có vú như lông mao, tuyến sữa, bộ răng phân hóa, đẻ con..

Câu 2 :

Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là:

 • A

  Biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích

 • B

  Biết biểu lộ tình cảm vui,buồn, giận dữ

 • C

  Dáng đi thẳng .

 • D

  Bộ não phát triễn hoàn thiện

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm cơ bản phân biệt người với động vật là biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động có mục đích

Câu 3 :

Trong các trường hợp sau ở người, đâu là biểu hiện của cơ quan thoái hóa?

 • A

  Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt.

 • B

  Người có đuôi

 • C

  Người có lông rậm khắp mặt

 • D

  Có 3 – đôi vú.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt là cơ quan thoái hóa

Câu 4 :

Hiện tượng nào sau đây được gọi là hiện tượng lại tổ?

 • A

  Người có 3 đến 4 đôi vú.

 • B

  Phôi người giai đoạn 5 tháng có đuôi

 • C

  Nguời đi xa trở về thăm quê hương, tồ tiên.

 • D

  Người có ruột thừa và nếp thịt ở khoé mắt.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ruột thừa và nếp thịt ở khóe mắt là cơ quan thoái hóa không bị biến mất hoàn toàn (hầu như ai cũng có, nhưng nó không phát triển). Hiện tượng lại tổ là cơ quan thoái hóa phát triển mạnh ở 1 cá thể - người có 3 đến 4 đôi vú.

Câu 5 :

Điều khẳng định nào sau đây không đúng?

 • A

  Người có nguồn gốc từ động vật có xương sống.

 • B

  Người có nguồn gốc xa xưa từ vượn người hóa thạch

 • C

  Nguời có nguồn gốc gần nhất với lớp chim.

 • D

  Người có quan hệ gần gũi với thú.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguời có nguồn gốc gần nhất với lớp thú.

Câu 6 :

Những điểm giống nhau giữa người và vượn người chứng minh

 • A

  người và vượn người có quan hệ rất thân thuộc

 • B

  quan hệ nguồn gốc giữa người với động vật có xương sống

 • C

  vượn người ngày nay không phải tổ tiên của loài người

 • D

  người và vượn người cùng tiến hoá theo một hướng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những đặc điểm giống nhau trên đây chứng tỏ người và vượn người có nguồn gốc chung và có quan hệ họ hàng rất thân thuộc.

Câu 7 :

Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh

 • A

  tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau.

 • B

  người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc.

 • C

  vượn người tiến hóa hơn loài người.

 • D

  người và vượn người có quan hệ gần gũi.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau.

Câu 8 :

Dạng người vượn hoá thạch sống cách đây

 • A

  80 vạn đến 1 triệu năm

 • B

  Hơn 5 triệu năm

 • C

  Khoảng 30 triệu năm

 • D

  5 đến 20 vạn năm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tổ tiên chung của người và các loài vượn hiện nay là loài vượn người sống trên cây (Các bằng chứng hóa thạch cho thấy người và các loài linh trưởng châu Phi (tinh tinh) có chung tổ tiên cách đây khoảng 5 - 7 triệu năm).

Câu 9 :

Các bằng chứng hóa thạch cho thấy, quá trình tiến hóa hình thành nên các loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là:

 • A

  Homo habilis → Homo erectus → Homo sapiens

 • B

  Homo habilis → Homo neanderthalensis → Homo eretus → Homo sapiens

 • C

  Homo erectus → Homo habilis → Homo sapiens

 • D

  Homo habilis → Homo erectus → Homo neanderthalensis → Homo sapiens

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quá trình tiến hóa hình thành nên các loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là:

Homo habilis → Homo erectus → Homo sapiens.

Loài H. neanderthalensis do không cạnh tranh được với loài H. sapiens nên đã tuyệt chủng.

Câu 10 :

Loài người có cột sống hình chữ S và dáng đứng thẳng trong khi tổ tiên của loài người lại có cột sống hình chữ C và dáng đi khom. Sự khác biệt này chủ yếu là do

 • A

  Loài người có quá trình lao động và tập thể dục

 • B

  Quá trình tự rèn luyện của cá thể

 • C

  Tác động của chọn lọc tự nhiên dựa trên những đột biến sẵn có.

 • D

  Sự phát triển của não bộ và ý thức.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sự khác biệt này chủ yếu là do tác động của chọn lọc tự nhiên dựa trên những đột biến sẵn có của tổ tiên.

Câu 11 :

Giữa con người và vượn người ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt nhau, điều này chứng tỏ:

 • A

  Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của con người.

 • B

  Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của con người.

 • C

  Con người là tổ tiên trực tiếp của vượn người ngày nay.

 • D

  Con người phát sinh từ nhiều nhánh trong đó có vượn người ngày nay.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của con người.

Vượn người ngày nay và con người là hai nhánh phát sinh từ một nguồn gốc chung.

Tổ tiên của vượn người và loài người là các vượn người hóa thạch.

Vượn người và con người tiến hóa theo hai hướng khác nhau.

Câu 12 :

Ngày nay con người bị chi phối bởi những nhân tố nào?

 • A

  Nhân tố sinh học

 • B

  Nhân tố xã hội

 • C

  Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội

 • D

  Nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngày nay con người bị chi phối bởi cả nhân tố sinh học và nhân tố xã hội

Câu 13 :

Về mặt sinh học, loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác vì bản thân loài người?

 • A

  Có thể thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí.

 • B

  Biết cách tự bảo vệ khỏi các bất lợi của môi trường.

 • C

  Có bộ máy di truyền bền vững, rất khó bị biến đổi và trí tuệ vượt trội giúp con người chống lại các tác động của môi trường.

 • D

  Không chỉ chịu tác động của các nhân tố sinh học mà còn chịu tác động của các nhân tố xã hội.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Con người có bộ máy di truyền bền vững và trí tuệ giúp họ chống lại các điều kiện không thuận lợi. Do vậy, con người khó bị biến đổi dưới tác động của các yếu tố môi trường.

close