Lý thuyết Phép trừ hai số thập phân - Toán 5 Kết nối tri thức

Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau

Quảng cáo

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau

• Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

• Trừ như trừ hai số tự nhiên.

• Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close