Lý thuyết Phép nhân hai số thập phân - Toán 5 Kết nối tri thức

3,2 x 8, Ta đặt tính rồi tính như sau

Quảng cáo

1. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Ví dụ 1: 3,2 x 8

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Ví dụ 2: 1,51 x 25

Ta đặt tính rồi tính như sau:

- Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau.

- Đặt tính và thực hiện phép nhân như nhân hai số tự nhiên. Đếm trong phân thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

2. Nhân một số thập phân với một số thập phân

Ví dụ 1: 4,3 x 3,6

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Ví dụ 2: 6,8 x 0,52

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

• Đặt tính và thực hiện phép nhân như nhân hai số tự nhiên

• Đếm trong phần thập phân của cả hai thửa số có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close