Lý thuyết Hỗn số - Toán 5 Kết nối tri thức

· Mỗi hỗn số gồm hai phần: phần nguyên là số tự nhiên và phần phân số bé hơn 1.

Quảng cáo

· Mỗi hỗn số gồm hai phần: phần nguyên là số tự nhiên và phần phân số bé hơn 1.

· Để đọc hỗn số, ta đọc phần nguyên, chữ “và” rồi đến phần phân số.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close