Khái quát carboxylic acid

Carboxylic acid là gì? Cách gọi tên của hợp chất carboxylic acid là gì?

Quảng cáo

Carboxylic acid là gì?

Là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm carboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen.

Quảng cáo
decumar

Cách gọi tên của hợp chất carboxylic acid là gì?

Tên carboxylic acid = tên hydrocarbon (bỏ e) + oic + acid

Đối với các carboxylic acid mạch nhánh hoặc carboxylic acid có mạch carbon không no thì việc đánh số mạch chính bắt đầu từ nhóm – COOH.

Nhiệt độ sôi của các carboxylic acid cao hơn alcohol vì sao?

Vì liên kết O-H trong nhóm carboxyl phân cực hơn liên kết O –H trong alcohol.

Độ tan của các acid trong nước như thế nào?

Các carboxylic acid có khả năng tạo liên kết hydrogen với nước nên có khả năng tan tốt trong nước. Độ tan giảm khi số nguyên tử carbon tăng lên.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close