Tính chất hóa học hợp chất carbonyl

Tính chất hóa học của hợp chất carbonyl là gì? Phản ứng khử hợp chất carbonyl xảy ra với chất khử là gì? Sự khác biệt giữa các chất khử?

Quảng cáo

Tính chất hóa học của hợp chất carbonyl là gì?

Phản ứng khử, phản ứng oxi hóa, phản ứng với hydrogen cyanide, phản ứng tạo iodoform.

Quảng cáo
decumar

Phản ứng khử hợp chất carbonyl xảy ra với chất khử là gì? Sự khác biệt giữa các chất khử?

Chất khử trong phản ứng khử hợp chất carbonyl là NaBH4 hoặc LiAlH4.

Aldehyde bị khử bằng NaBH4 hoặc LiAlH4 sinh ra alcohol bậc một, ketone bị khử bằng NaBH4 hoặc LiAlH4 sinh ra alcohol bậc hai.

Sản phẩm thu được khi aldehyde phản ứng với nước bromine là gì?

Sản phẩm thu được carboxylic acid.

Thành phần của thuốc thử Tollens là gì? Phản ứng với thuốc thử tollens có tên gọi khác là gì?

Thuốc thử Tollens là dung dịch AgNO3 trong NH3

Phản ứng với thuốc thử tollens hay còn gọi là phản ứng tráng bạc vì khi phản ứng xảy ra có sinh ra lớp bạc bám trên thành ống nghiệm.

Có thể phân biệt aldehyde và ketone bằng phản ứng nào?

Dùng phản ứng với Cu(OH)2 để phân biệt. Vì aldehyde có phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2, ketone không có phản ứng.

Đặc trưng của phản ứng tạo iodoform là gì?

Phản ứng iodoform dùng để nhận biết các hợp chất có chứa nhóm CH3CO-

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close