Khái quát về arene

Arene có đặc điểm cấu tạo như thế nào? Làm thế nào để phân biệt khi có hai nhóm thế trên vòng benzen?

Quảng cáo

Arene có đặc điểm cấu tạo như thế nào?

Các nguyên tử carbon trong phân tử arene liên kết với nhau thành một vòng kín, có hình lục giác đều.

Quảng cáo
decumar

Ví dụ: C6H6 (benzen):

Công thức chung của arene là gì?

Công thức chung: CnH2n-6 (n 6)

Làm thế nào để phân biệt khi có hai nhóm thế trên vòng benzen?

Có thể sử dụng các chữ số 1,2; 1,3; hay 1,4 hoặc bằng các chữ tương ứng với vị trí: ortho (o), meta (m) hay para (p)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close