Tính chất của sulfur dioxide

Sulfur dioxide có tính chất hóa học gì? Tại sao sulfur dioxide là khí gây ô nhiễm môi trường?

Quảng cáo

Tính chất hóa học của sulfur dioxide là gì?

SO2 vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.

Quảng cáo
decumar

Tính khử: \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}(g) + \frac{1}{2}{O_2}(g) \to \mathop S\limits^{ + 6} {O_3}(g)\)

Tính oxi hóa: \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}(g) + 2{H_2}S(g) \to 3\mathop S\limits^0  + 2{H_2}O(l)\)

Vì sao SO2 gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến con người?

Vì SO2 tan nhiều trong nước, nên tạo mưa acid gây ảnh hưởng đến công trình xây dựng.

Đối với con người: SO2 gây khó thở, làm giảm khả năng vận chuyển oxygen của hồng cầu

  • Khái quát về đơn chất sulfur

    Tính chất vật lí của sulfur là gì? Sulfur thể hiện tính hóa học gì?

  • Sulfuric acid

    Công thức Lewis của sulfuric acid là gì? Tính chất hóa học của sulfuric acid đặc và loãng khác nhau như thế nào?

  • Một số muối sulfate

    Một số muối sulfate thường gặp là gì? Dùng dung dịch gì để nhận biết ion SO42-?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close