Khái quát về đơn chất sulfur

Tính chất vật lí của sulfur là gì? Sulfur thể hiện tính hóa học gì?

Quảng cáo

Tính chất vật lí của sulfur là gì?

Ở điều kiện thường, đơn chất sulfur là chất rắn, có màu vàng, không tan trong nước. Nóng chảy ở 1130C

Quảng cáo
decumar

Tính chất hóa học của sulfur là gì?

Sulfur thể hiện cả tính khử và tính oxi hóa.

Tính oxi hóa và tính khử được thể hiện như thế nào?

Sulfur phản ứng với kim loại, hydrogen tạo ra các hợp chất sulfide.

Ví dụ: \({S^0}(s) + F{e^0}(s) \to F{e^{ + 2}}{S^{ - 2}}(s)\)

Tính khử: sulfur phản ứng với một số phi kim như oxygen, chlorine, fluorine.

Ví dụ: \({S^0}(s) + {O_2}^0(g) \to {S^{ + 4}}O_2^{ - 2}(g)\)

  • Sulfuric acid

    Công thức Lewis của sulfuric acid là gì? Tính chất hóa học của sulfuric acid đặc và loãng khác nhau như thế nào?

  • Một số muối sulfate

    Một số muối sulfate thường gặp là gì? Dùng dung dịch gì để nhận biết ion SO42-?

  • Tính chất của sulfur dioxide

    Sulfur dioxide có tính chất hóa học gì? Tại sao sulfur dioxide là khí gây ô nhiễm môi trường?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close