Một số hợp chất quan trọng của nitrogen

Vì sao ammoniac có tính base? Acid nitric thể hiện tính hóa học gì?

Quảng cáo

Vì sao ammonia có tính base?

Do trong cấu tạo của ammonia, nguyên tử nitrogen còn 1 cặp electron hóa trị nên gây ra tính base.

Quảng cáo
decumar

Ammonnia thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào?

NH3 thể hiện tính khử khi tác dụng với khí oxygen.

Muối ammonium chứa ion nào?

Muối ammonium chứa ion NH4+

Tính chất hóa học muối ammonium là gì?

- Kém bền với nhiệt, dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao

Ví dụ: 

Tính chất hóa học của nitric acid là gì?

Nitric acid thể hiện tính oxi hóa do nguyên tử nitrogen trong acid có số oxi hóa cao nhất +5 và tính acid mạnh

Nitric acid phản ứng với kim loại theo phản ứng oxi hóa khử (không sinh ra khí hydrogen)

Ví dụ: HNO3 + Fe --> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close