Các phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ

Có mấy phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ? Phương pháp chiết được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?

Quảng cáo

Có mấy phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ?

Hiện nay, có 4 phương pháp thường được sử dụng để tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ: phương pháp kết tinh, chiết, chưng cất, sắc kí.

Quảng cáo
decumar

Phương pháp kết tinh dựa trên nguyên tắc nào để thực hiện tách biệt chất?

Nguyên tắc: dựa trên sự khác nhau độ tan của các chất theo nhiệt độ.

Phương pháp chiết được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc: dựa trên sự phân bố khác nhau của chất trong hai môi trường không tan vào nhau

Phương pháp chưng cất được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc: thành phần các chất khi bay hơi khác với thành phần của chúng có trong dung dịch lỏng.

Phương pháp sắc kí được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?

Nguyên tắc: dựa trên khả năng hấp thụ và hòa tan chất

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close