Đồng đẳng - Đồng phân

Có các liên kết nào trong cấu tạo hợp chất hữu cơ? Đồng phân và đồng đẳng là gì?

Quảng cáo

Công thức cấu tạo cho biết điều gì?

Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết giữa các nguyên tử.

Quảng cáo
decumar

Có các liên kết nào trong cấu tạo hợp chất hữu cơ?

Các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba.

Đồng phân và đồng đẳng là gì?

Đồng phân là những chất có cùng công thức phân tử khác nhau về công thức cấu tạo

Đồng đẳng là những chất có phân tử hơn hoặc kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 và có tính chất hóa học tương tự nhau.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close