Tính chất hóa học của arene

Tính chất hóa học của arene là gì?

Quảng cáo

Phản ứng thế halide

Ví dụ:

Quảng cáo
decumar

Phản ứng nitro hóa

 

Phản ứng cộng hydrogen

 

Phản ứng oxi hóa mạnh nhánh alkyl

 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close