Tính chất hóa học của phenol

Tính chất hóa học của phenol là gì? Phenol thể hiện tính acid khi tác dụng với chất nào?

Quảng cáo

Tính chất hóa học của phenol là gì?

Phenol thể hiện tính acid yếu, phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen

Quảng cáo
decumar

Vì sao phenol có tính acid?

Vì trong phân tử phenol, nhóm –OH liên kết trực tiếp với vòng benzen, nên vòng benzen trở thành nhóm hút electron làm giảm mật độ electron ở nguyên tử oxygen và gia tăng khả năng phân cắt nguyên tử hydrogen của nhóm –OH nên thể hiện tính acid yếu.

Phenol thể hiện tính acid khi tác dụng với chất nào?

Phenol thể hiện tính acid khi tác dụng với dung dịch NaOH

C6H5OH + NaOH --> C6H5ONa + H2O

Phản ứng với dung dịch sodium carbonate

C6H5OH + Na2CO3 \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) C6H5ONa + NaHCO3

Phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen được thể hiện như thế nào?

Phản ứng thế với nước bromine

 

Phenol tạo kết tủa trắng với dung dịch nước bromine.

Phản ứng với dung dịch HNO3 đặc tạo kết tủa màu vàng nhạt

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close