Khái quát đơn chất nitrogen

Đơn chất nitrogen có đặc điểm gì? Tính chất hóa học của đơn chất nitrogen là gì?

Quảng cáo

Cấu tạo của nitrogen là gì?

Phân tử N2 có liên kết ba giữa hai nguyên tử nitrogen. Theo công thức Lewis:

Quảng cáo
decumar

Tính chất vật lí của nitrogen?

- Tồn tại dưới dạng khí

- Nhẹ hơn không khí

Nitrogen phản ứng được với những chất nào?

- Nitrogen có liên kết ba bền vững trong phân tử, nên kém hoạt động ở nhiệt độ thấp

- Nitrogen hoạt động hóa học ở nhiệt độ cao.

         + Phản ứng với khí hydrogen: 

         + Phản ứng với khí oxygen: 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close