Phân loại hợp chất hữu cơ

Dựa vào đâu để phân loại các hợp chất hữu cơ? Nhóm chức là gì?

Quảng cáo

Dựa vào đâu để phân loại các hợp chất hữu cơ?

Có nhiều cách để phân loại các hợp chất hữu cơ. Thường dựa vào thành phần nguyên tố để chia hợp chất hữu cơ thành 2 nhóm lớn: hydrocarbon và dẫn xuất hydrocarbon

Quảng cáo
decumar

Nhóm chức là gì?

Nhóm chức là nguyên tử hay nhóm nguyên tử gây ra những tính chất hóa học đặc trưng của hợp chất hữu cơ

Có những cách nào để xác định nhóm chức?

Xác định nhóm chức bằng phổ hồng ngoại.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close