Khái quát hợp chất carbonyl

Hợp chất carbonyl chứa nhóm chức gì? Tên gọi của các chất trong hợp chất aldehyde và kenton là gì?

Quảng cáo

Hợp chất carbonyl chứa nhóm chức gì?

Nhóm  trong phân tử chất hữu cơ được gọi là nhóm carbonyl

Quảng cáo
decumar

Hợp chất nào chứa nhóm carbonyl trong phân tử?

Hợp chất aldehyde và kenton. Trong đó aldehyde chứa –CHO, kenton chứa C=O

Tên gọi của các chất trong hợp chất aldehyde và kenton là gì?

Cách gọi tên aldehyde = tên hydrocarbon (bỏ e) + al

Tên ketone = tên hydrocarbon (bỏ e) + vị trí nhóm carbonyl + one.

Một số hợp chất có tên thông thường:

 

Tính chất vật lí của hợp chất carbonyl là gì?

Hầu hết các hợp chất carbonyl ở thể lỏng hoặc rắn trừ formic aldehyde và acetic aldehyde là chất khí ở điều kiện thường.

Có nhiệt độ sôi cao hơn nhiều so với các hydrocarbon có phân tử khối tương đương

Độ tan của hợp chất carbonyl giảm khi mạch hydrocarbon tăng.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close