Mưa acid.

Mưa acid là gì? Hiện tượng phú dưỡng là gì?

Quảng cáo

Mưa acid là gì?

Là hiện tượng nước mưa có độ pH < 6,5. Trong nước mưa có acid H2SO4, HNO3 được tạo ra từ các khí ô nhiễm như SO3, NO2

Quảng cáo
decumar

Hiện tượng phú dưỡng là gì?

Là sự tích tự lượng lớn các chất dinh dưỡng, bao gồm các hợp chất nitrogen và hợp chất phosphorus trong các nguồn nước.

Nguyên nhân xảy ra hiện tượng phú dưỡng là gì?

+ Sự hoạt động của lượng lớn vi khẩn đã hấp thụ đáng kể oxygen hòa tan trong nước

+ Sự phát triển của tảo xanh đã ngăn cản ánh sáng và không khí chứa oxygen khuếch tán vào nước

+ Qúa trình phân hủy tảo chết bởi vi khuẩn đã tiêu tốn lượng lớn oxygen trong nước.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close