Danh pháp alcohol

Cách gọi tên alcohol? Vì sao alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocabon hoặc dẫn xuất halogen?

Quảng cáo

Cách gọi tên alcohol?

Trước hết, phải xác định mạch chính của hydrocarbon là mạch có nhóm – OH gắn vào.

Quảng cáo
decumar

Đánh số thứ tự nguyên tử carbon trong mạch chính sao cho vị trí nguyên tử carbon liên kết với nhóm hydroxy là nhỏ nhất

Tên monoalcol được gọi như sau: Tên hydrocarbon (bỏ e) + vị trí nhóm – OH + ol

Tên polyalcohol được gọi như sau: Tên hydrocarbon + vị trí nhóm – OH + từ chỉ số lượng – OH + ol

Vì sao alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocabon hoặc dẫn xuất halogen?

Vì alcohol chứa liên kết hydrogen liên phân tử nên có nhiệt độ sôi cao hơn.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close