Khái quát chung về hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ là gì? Tính chất hóa học của hợp chất hữu cơ là gì?

Quảng cáo

Khái quát chung về hợp chất hữu cơ

Hợp chất hữu cơ có đặc điểm gì khác so với hợp chất vô cơ?

Quảng cáo
decumar

Sự khác nhau về:

+ Thành phần nguyên tố: phải có carbon, ngoài ra có thêm một vài nguyên tố khác như hydrogen, oxygen, nitrogen…

+ Cấu tạo: chủ yếu liên kết cộng hóa trị. Trong đó các nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch carbon

+ Tính chất vật lí: đa số ít tan trong nước nhưng tan tốt trong dung môi hữu cơ, nhiệt độ sôi và nóng chảy thấp

Hợp chất hữu cơ có những tính chất hóa học gì?

Phản ứng hóa học của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, nhiều hướng và tạo thành hỗn hợp các sản phẩm

Các phản ứng đặc trưng: phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close