Khái quát alcohol

Alcohol là gì? Monoalcohol là gì? Polyalcohol là gì?

Quảng cáo

Alcohol là gì?

Là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm hydroxy (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no.

Quảng cáo
decumar

Monoalcohol là gì? Polyalcohol là gì?

Monoalcohol (alcohol đơn chức): là alcohol có một nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no.

Polyalcohol (alcohol đa chức): là alcohol có nhiều nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no.

Cách để xác định bậc của alcohol là gì?

Bậc alcohol chính là bậc của nguyên tử carbon no liên kết với nhóm –OH.

  • Danh pháp alcohol

    Cách gọi tên alcohol? Vì sao alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocabon hoặc dẫn xuất halogen?

  • Tính chất hóa học của alcohol

    Alcohol phản ứng thế với chất nào? Phản ứng tách H2O tạo alkene của alcohol được diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close