Khái quát dẫn xuất halogen

Dẫn xuất halogen là gì? Dẫn xuất halogen có tính chất vật lí khác như thế nào so với hydrocarbon?

Quảng cáo

Dẫn xuất halogen là gì?

Khi thay thế nguyên tử hydrogen của phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen được dẫn xuất halogen của hydrocarbon.

Quảng cáo
decumar

Có những dạng đồng phân nào của dẫn xuất halogen?

Đồng phân mạch carbon, đồng phân vị trí nhóm chức.

Cách gọi tên dẫn xuất halogen như thế nào?

Coi các nguyên tử halogen là nhóm thế

Số chỉ vị trí nhóm thế + tên nhóm thế + tên mạch chính

Dẫn xuất halogen có tính chất vật lí khác như thế nào so với hydrocarbon?

Dẫn xuất hydrocarbon nặng hơn nước và hầu như không tan trong nước, có phân tử khối lớn nên thường ở thể lỏng.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close