Hai alen cùng thuộc 1 gen (ví dụ, alen A và a) có thể tương tác với nhau theo những cách nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Hai alen cùng thuộc 1 gen (ví dụ, alen A và a) có thể tương tác với nhau theo những cách nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai alen cùng thuộc 1 gen gọi là gen alen.

Lời giải chi tiết

Hai alen của cùng 1 gen tương tác với nhau theo các cách:

- Trội hoàn toàn: A trội hoàn toàn so với a, AA, Aa: mang kiểu hình trội; aa mang kiểu hình lặn.

- Trội không hoàn toàn: A trội không hoàn toàn so với a; AA: kiểu hính trội; Aa: kiểu hình trung gian; aa: kiểu hình lặn.

- Đồng trội: 2 alen có vai trò ngang nhau, ví dụ nhóm máu AB là do alen A và B đồng trội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài