Giải câu 4 trang 72 SBT địa 10

Giải câu 4 trang 72 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu nền kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
Gửi bài