Giải câu 2 trang 71 SBT địa 10

Giải câu 2 trang 71 SBT địa 10, Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thiện sơ đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thiện sơ đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức các nguồn lực phát triển kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
Gửi bài