Giải câu 1 trang 63 SBT địa 10

Giải câu 1 trang 63 SBT địa 10, Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là A. cơ cấu sinh học và cơ cấu theo trình độ.

Quảng cáo

Đề bài

Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là

A. cơ cấu sinh học và cơ cấu theo trình độ.

B. cơ cấu theo giới và cơ cấu theo tuổi.

C. cơ cấu theo lao động và cơ cấu theo trình độ.

D. cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức cơ cấu dân số - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là: cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 23: Cơ cấu dân số
Gửi bài