Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương V - Sinh 12

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương V - Sinh 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Câu 1: Sơ đồ phả hệ dưới đây cho biết một bệnh ở người do một trong hai allele của gene quy định. Cặp vợ chồng II2 và II4 mong muốn sinh hai người con có cả trai, gái và đều không bị bệnh trên. Cho rằng không có đột biến xảy ra, khả năng để họ thực hiện được mong muốn là bao nhiêu?

A. 5,56%

B. 12,50%

C. 8,33% 

D. 3,13%

Câu 2: Cho sơ đồ phả hệ dưới đây, biết rằng allele a gây bệnh là lặn so với allele A không gây bệnh và không có đột biến xảy ra ở các cá thể trong phả hệ. Kiểu gene của những người I1, II4, II5 và III1 lần lượt là:

A. XAXA, XAXa , XaXa , XAXa         

B. XAXA, XAXa , XaXa , XAXA           

C. Aa, aa, Aa và Aa.        

D. aa, Aa, aa và Aa.

Câu 3: Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả một bệnh di truyền ở người do một trong hai alen của một gen quy định

 

Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh này của cặp vợ chồng III13 - III14 là 

A. 1/6                          B. 1/8

C. 1/9                          D. 1/4 

Câu 4: Cho sơ đồ phả hệ sau             

 

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai allele của một gene quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ III trong phả hệ này sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là   

A. 1/3                                        B. 1/8 

 C. 1/6                                       D. 1/4

Câu 5:

Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai allele của một gene quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cá các cá thể trong phả hệ. Trong những người thuộc phả hệ trên, những người chưa thể xác định được chính xác kiểu gene do chưa có đủ thông tin là:

A. 8 và 13                 B. 1 và 4    

C. 17 và 20               D. 15 và 16
 

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

A

C

A

C

C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải