Bài 3 trang 45 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 45 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai alen thuộc cùng một gen gọi là gen alen chúng có các tương tác của gen alen.

Lời giải chi tiết

Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu:

- trội -lặn hoàn toàn,

- trội - lặn không hoàn toàn

- đồng trội (khi hai alen cùa cùng một gen đểu biểu hiện ra kiểu hình, ví dụ kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB ở người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài