Bài 3 trang 82 SGK Sinh 12

Giải bài tập Bài 3 trang 82 SGK Sinh 12

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Tạo giống bằng công nghệ tế bào ở thực vật

Lời giải chi tiết

Lai tế bào xôma hay dung hợp tế bào trần, cũng là một kĩ thuật hiện đại góp phần tạo nên giống lai khác loài ở thực vật.

- Để cho hai tế bào thực vật 2n (tế bào sinh dưỡng) có thể dung hợp với nhau thành một tế bào thống nhất, người ta cần phải loại bỏ thành tế bào trước khi đem lai -> tạo ra tế bào trần.

- Sau đó cho các tế bào đã mất thành tế bào (tế bào trần) của hai loài vào trong môi trường đặc biệt để chúng dung hợp với nhau -> tạo tế bào lai.

- Cho tế bào lai vào nuôi cấy trong môi trường nuôi cấy đặc biệt cho chúng phân chia và tái sinh thành cây lai.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài