Giải bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Địa lí 9, Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Cần có những biện pháp gì để khắc phục các khó khăn này?

Quảng cáo

Đề bài

Cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Cần có những biện pháp gì để khắc phục các khó khăn này?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích tháp dân số.

Lời giải chi tiết

- Thuận lợi:

+ Nguồn lao động dồi dào.

+ Nguồn dự trữ lao động hùng hậu

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Khó khăn:

+ Vấn đề giải quyết việc làm.

+ Nâng cao mức sống cho người lao động.

- Biện pháp:

+ Đẩy mạnh công cuộc kế hoạch kế hoạch hóa gia đình.

+ Tập trung vào những vùng có tỉ lệ sinh cao như miền núi, hải đảo, nông thôn.

+ Kiểm soát tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close