Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 41 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào lược đồ kinh tế vùng Tây Nguyên hình bên em hãy xác định các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên (ở những tỉnh nào? Tỉnh nào trồng nhiều nhất? tỉnh nào ít nhất?)

 • pic

  Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 41 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào hình 16 và nội dung trong SGK, em hãy: - Điền tên các nhà máy thủy điện Đrây Hlinh, Yaly.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 3 trang 41 tập bản đồ Địa lí 9, Quan sát hình 16 em hãy kể tên những quốc lộ nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Gửi bài Gửi bài