Quảng cáo
 • Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 9

  Dựa vào lược đồ 6.2 trong SGK và đối chiếu với lược đồ dưới đây, em hãy: - Tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ các vùng kinh tế của nước ta. - Trải nét lên lược đồ vừa tô để thể hiện ba vùng kinh tế trọng điểm.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 9 tập bản đồ Địa lí 9, Hãy sắp xếp các tỉnh sau đây vào các vùng kinh tế trọng điểm tương ứng: I - Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. II - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Bài 4 trang 10 TBĐ địa 9

  Giải bài 4 trang 10 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào số liệu bảng 6.1 trong SGK, em hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002.

  Xem lời giải
 • Bài 3 trang 10 TBĐ địa 9

  Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Địa lí 9, Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy kể ra các thành tựu và thách thức của công cuộc Đổi mới trong quá trình phát triển.

  Xem lời giải